Dzień tygodnia: piątek, 22 marzec 2019 |

FIO-Mazowsze Lokalnie 2019 – START – można już składać wnioski!

PROO – Priorytet 3. Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich

Bank Młodych Mistrzów Sportu – dotacje na projekty sportowe dla dzieci i młodzieży

PORT MŁODZIEŻOWY --> Fundacja Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego ogłosiła nabór wniosków do programu „Bank Młodych Mistrzów Sportu”. W ramach programu można uzyskać dofinansowanie projektów służących rozwojowi grup dzieci i młodzieży na płaszczyźnie sportowej i edukacyjnej. Przedmiotem wsparcia są np.: drużynowe zawody sportowe, olimpiady oraz paraolimpiady (ze szczególnym uwzględnieniem promocji zasad fair-play w sporcie). Wnioski o dofinansowanie mogą składać instytucje lub organizacje społeczne non-profit, które posiadają osobowość prawną i organizują zawody sportowe dla dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 26 lat. Program nie finansuje klubów sportowych. Termin składania wniosków upływa 18 marca 2019 r. Czytaj dalej: https://granty.pl/1026 granty.pl Bank Młodych Mistrzów Sportu | granty.pl – aktualne dotacje granty.pl EDUKACJA I MŁODZIEŻ, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY…

W ramach programu można uzyskać dofinansowanie projektów służących rozwojowi grup dzieci i młodzieży na płaszczyźnie sportowej i edukacyjnej. Przedmiotem wsparcia są np.: drużynowe zawody sportowe, olimpiady oraz paraolimpiady (ze szczególnym uwzględnieniem promocji zasad fair-play w sporcie). Wnioski o dofinansowanie mogą składać instytucje lub organizacje społeczne non-profit, które posiadają osobowość prawną i organizują zawody sportowe dla dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 26 lat. Program nie finansuje klubów sportowych.

Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
 Budżet:
300.000 zł.
Wysokość wsparcia: maks. 10.000 zł.
Wkład własny:
nie określono wysokości wkładu własnego, ale jest on wymagany.
Czas trwania projektu:
do 12 miesięcy od daty ogłoszenia wyników konkursu (do 15.04.2020 r.).
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Instytucje lub organizacje społeczne non-profit, które posiadają osobowość prawną i organizują zawody sportowe dla dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 26 lat.
Wniosków nie mogą składać podmioty komercyjne oraz indywidualne osoby fizyczne.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty służące rozwojowi grup dzieci i młodzieży na płaszczyźnie sportowej, edukacyjnej w zakresie fair-play w sporcie.
Przedmiotem dofinansowania są np.: drużynowe zawody sportowe, olimpiady, paraolimpiady ze szczególnym uwzględnieniem promocji zasad fair-play w sporcie.
Fundacja nie finansuje:
– zagranicznych wyjazdów drużyn,
– wyjazdów i kolonii sportowych,
– klubów sportowych,
– indywidualnych udziałów w zawodach sportowych / treningach,
– wyposażenia hal sportowych,
– boisk itp.
Opis:
 
Organizatorem programu jest Fundacja Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego.
Cel: wsparcie realizacji projektów służących rozwojowi m.in. grup dzieci i młodzieży na płaszczyźnie sportowej, edukacyjnej w zakresie fair-play w sporcie.
Beneficjentami projektu muszą być osoby, które ukończyły 5 rok życia i nie ukończyły 26 roku życia w dniu 18.03.2019.
W ramach jednego naboru jedna organizacja może złożyć maks. jeden wniosek.
Koszt koordynatora projektu = maks. 10% otrzymanej kwoty grantu.
Przyznane środki nie mogą służyć do pokrywania kosztów administracyjnych np. energii, ogrzewania czy też kosztów prowadzenia księgowości.
Termin składania wniosków:
18 marca 2019
Źródło / Więcej informacji:   
https://fundacja.santander.pl/2019/02/15/nabor-do-programu-bank-mlodych-mistrzow-sportu/
Kontakt:
 
Fundacja Santander Bank Polska S.A.
Aleja Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa
fundacja@santander.pl
T: 22 586 89 99.

 


Ważne dotacje na projekty sportowe dla dzieci i młodzieży


Wysokość wsparcia maks. 10.000 zł.


Budżet programu 300.000 zł.


Wnioskowanie przez internet

 • Tak

Partner zagraniczny

 • Nie

Finansowanie

 • zaliczka

Wnioskodawca

 • Gmina, powiat
 • NGO
 • Kościół
 • Klub sportowy
 • Związek JST
 • Szkoła
 • Dom kultury

Rodzaj wsparcia

 • dotacja

______

Nawet 20 tysięcy złotych na projekt! Trwa nabór wniosków w konkursie „WzMOCnij swoje otoczenie”!

Trwa nabór wniosków w dobrosąsiedzkim konkursie „WzMOCnij swoje otoczenie” realizowanym w ponad 70 polskich gminach przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, czy aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowe wsparcie w ich wdrożeniu.

Zrównoważony rozwój i dbałość o otoczenie, w którym PSE prowadzą działania związane eksploatacją czy rozwojem infrastruktury liniowej i stacyjnej, są jednym z priorytetów Spółki. Konkurs „WzMOCnij swoje otoczenie”, to szansa dla gmin na realizacje projektów odpowiadającym lokalnym potrzebom i oczekiwaniom ich mieszkańców.

Nabór wniosków konkursowych rozpoczął się 18 lutego i potrwa do 8 kwietnia 2019 r. Każdy zwycięski projekt otrzyma dofinansowanie w wysokości nawet 20 000 zł. Granty zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów realizacji projektów, które będą wywierały pozytywny wpływ na lokalną społeczność i pozostawią po sobie trwały ślad.

Do konkursu można zgłaszać projekty w siedmiu kategoriach:
– Rozwój wspólnej przestrzeni publicznej,
– Oświata,
– Środowisko,
– Aktywizacja życia społecznego i kulturalnego,
– Zdrowie i opieka medyczna,
– Mała infrastruktura,
– Inne inicjatywy mieszczące się w celach Konkursu.

Uczestnicy konkursu mogą uzyskać m.in.: pokrycie kosztów prac budowlanych, kosztów remontów, kosztów zagospodarowania przestrzeni zielonych, a także wsparcie finansowe na budowę miejsc aktywności fizycznej lub zakup nowych sprzętów przeznaczonych do szkół, ośrodków zdrowia czy gminnych ośrodków kultury. Idea konkursu „WzMOCnij swoje otoczenie” jest zbliżona do znanego i sprawdzonego rozwiązania, jakim jest budżet partycypacyjny, dzięki któremu mieszkańcy mogą autorskimi projektami aktywnie zmieniać swoją okolicę.

Organizowany przez PSE konkurs obejmuje swoim zasięgiem wybrane gminy zlokalizowane w województwach: mazowieckim, lubelskim, wielkopolskim, dolnośląskim, małopolskim, lubuskim i zachodniopomorskim. Jego beneficjentami są nie tylko gminy, ale również ich jednostki organizacyjne (np. szkoły, ośrodki kultury czy pomocy społecznej), organizacje pozarządowe oraz mieszkańcy, którzy we współpracy z samorządami i organizacjami pozarządowymi mogą w realny sposób odmienić swoje najbliższe otoczenie.

Regulamin konkursu, zasady składania wniosków, dokumenty aplikacyjne oraz wszelkie szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.wzmocnijotoczenie.pl