Dzień tygodnia: czwartek, 13 grudzień 2018 |

Aktualności

Rozpoczynamy szkolenia nt. zasad aplikacji w naborze wniosków o powierzenie GRANTÓW

 LGD „Ziemia Chełmońskiego” –  rozpoczyna szkolenia dla przyszłych  beneficjentów naborów wniosków o POWIERZENIE GRANTÓW w ramach projektu Grantowego. Serdecznie zapraszamy przyszłych grantobiorców:  osoby fizyczne  nieprowadzące działalności gospodarczej, stowarzyszenia, fundacje, JST oraz inne podmioty do uczestnictwa w szkoleniach. Informacje o terminach oraz  miejscach  szkoleń dostępne Kalendarium na stronie Stowarzyszenia. Już  wkrótce na naszej stronie zostanie umieszczona […]

Rewolucja w Kołach Gospodyń Wiejskich

Koło gospodyń wiejskich (KGW) to obok jednostek OSP jedna z najstarszych form organizacji społecznych, jakie funkcjonują w Polsce. Obecnie jest ich około 21 tysięcy powstałych w ramach Kółek Rolniczych oraz kilka tysięcy działających jako zespoły ludowe i stowarzyszenia. Organizacje te skupiają ponad milion osób. Nowe przepisy zakładają aktywizację działalności kół a przez to wszechstronny rozwój […]

Zawiesić czy zakończyć działalność? Kiedy zrezygnować z prowadzenia firmy i jak zrobić to dobrze?

Otwarcie własnej firmy to dla wielu osób nowy rozdział życia zawodowego.  Towarzyszy mu ekscytacja i śmiałe plany na przyszłość. Jednak każdy przedsiębiorca musi liczyć się z tym, że może stanąć przed trudną decyzją o zamknięciu czy zawieszeniu firmy. Najważniejsze, żeby dobrze się do tego przygotować i uniknąć błędów, które mogą spowodować przykre konsekwencje.  Najtrudniejsza jest […]

Nowe szanse dla Kół Gospodyń Wiejskich

W dniu 9 listopada br. Sejm uchwalił ustawę o kołach gospodyń wiejskich, którą przekazano do podpisu Prezydentowi. Koła otrzymują osobowość prawną – Ustawa określa formy i zasady dobrowolnego zrzeszania się w kołach gospodyń wiejskich, tryb ich zakładania oraz organizację kół gospodyń wiejskich działających na terytorium RP. W ustawie uwzględniono też wsparcie finansowe dla kół – […]

Publikacja „Przepisy prawne obowiązujące w specjalizacjach oferty obiektów turystyki wiejskiej”

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich zaprasza do zapoznania się z poradnikiem dotyczącym przepisów prawnych, obowiązujących w specjalizacjach oferty obiektów turystyki wiejskiej, szczegółowo opisującym najważniejsze wymagania prawne, jakie powinny spełnić osoby planujące podjęcie działalności w branży turystycznej na obszarach wiejskich, jak również właściciele gospodarstw agroturystycznych myślący o rozbudowaniu oferty swojego obiektu o dodatkowe atrakcje. Poradnik powstał w […]

Otwórz wszystkie aktualności