Dzień tygodnia: czwartek, 23 maj 2024 |

Aktualności

Wytyczne szczegółowe w zakresie przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – komponent Wdrażanie LSR

MRiRW udostępnia wytyczne szczegółowe w zakresie przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – komponent Wdrażanie LSR”. Wytyczne szczegółowe określają specyficzne dla interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – komponent Wdrażanie LSR: Wytyczne obowiązują od dnia 29 marca […]

Konsultacje społeczne dotyczące kryteriów wyboru operacji w ramach przedsięwzięć Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 oraz procedur na lata 2023-2027.

Szanowni Państwo, Zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowychi samorząd do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących  kryteriów wyboru operacji w ramach przedsięwzięć Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 oraz procedur  na lata 2023-2027. Zaproponowane kryteria wynikają zarówno z założeń Lokalnej Strategii Rozwoju jak i są odpowiedzią na zakres działań realizowanych w ramach każdego przedsięwzięcia w LSR. Na […]

„Start w dorosłe życie – ładuj akumulatory!”

Regulamin projektu Zapraszamy do  współpracy młodzież  uczącą się  w wieku  14+ z  terenu  obszaru działania  Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego”  zamieszkującą  tereny wiejskie gmin Radziejowice, Jaktorów, Żabia Wola, Grodzisk Mazowiecki, Baranów, Sochaczew, Teresin, Rybno, Nowa Sucha, Mszczonów).   Zgłoszenia mogą  dokonać  szkoły, organizacje pozarządowe, Domy Kultury, które skupiają w swoich placówkach osoby w trakcie kształcenia  – […]

Co się dzieje w projekcie „Działamy dla zmiany”

We wtorek 23 kwietnia uczestniczyliśmy w spotkaniu on-line w ramach realizacji projektu skierowanego do organizacji parasolowych „Działamy dla zmiany”. Był to kolejny etap prac nad przygotowaniem narzędzi wsparcia dla lokalnych organizacji społecznych. Opracowane podczas dotychczasowych spotkań karty, mają pomóc w podejmowaniu dyskusji na temat inwentaryzacji zasobów, pochylenia się nad doprecyzowaniem misji, wizji czy celów działań […]

Place zabaw wykonane przez gminy członkowskie LGD w perspektywie finansowej 2014-2023

W ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2023 w ramach przedsięwzięcia 2.1.1 Infrastruktura turystyczna i drogowa, gminy członkowskie LGD pozyskały środki na realizację inwestycji, które służyć będą zarówno małym jak i dużym mieszkańcom Ziemi Chełmońskiego. Ogólnodostępny obiekt rekreacyjno – wypoczynkowy w Radziejowicach. Siłownia plenerowa i plac zabaw dla dzieci i młodzieży w miejscowości Szczęsne, […]

Otwórz wszystkie aktualności