Dzień tygodnia: piątek, 22 marzec 2019 |

Aktualności

V edycja konkursu kulinarnego „Bitwa Regionów” dla Kół Gospodyń Wiejskich

Przed nami V edycja konkursu kulinarnego „Bitwa Regionów” dla Kół Gospodyń Wiejskich. Organizatorem wydarzenia jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, a patronat nad konkursem objęło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem przedsięwzięcia jest promowanie regionalnych potraw przygotowanych z polskich produktów. Zgłoszenia można przesyłać do 31 marca br. Przedmiotem Konkursu jest opracowanie przepisu i wykonanie przez każdy […]

Co ciekawego na Ziemi Chełmońskiego na przełomie 2018 – 2019r.

Co ciekawego w LGD „Ziemia Chełmońskiego”? W 2018 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” obchodziło już 10 urodziny. LGD realizuje swoją misję stanowiącą cele zapisane w Lokalnej Strategii Rozwoju czyli dokumencie, który jest wyznacznikiem działalności Stowarzyszenia. Zgodnie z nim, LGD dąży do stymulowania aktywności mieszkańców, podniesienia standardu życia na swoim obszarze oraz wspiera mieszkańców […]

U W A G A !!! Wysyłamy poprawki i uzupełnienia do naboru Grantowego nr 1/2018/G

Szanowni Grantobiorcy aplikujący w naborze  nr 1/2018/G – aktywizacja i integracja mieszkańców oraz promocja zasobów lokalnych obszaru LSR do 2023r. – rozpoczeliśmy  proces przekazywania do Państwa  poprawek do złożonych wniosków . Bardzo prosimy o sprawdzanie korespondencji na skrzynce mailowej (adresy zgodne z danymi podanymi we Wniosku o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego  w części  „Oświadczenia i zobowiązania […]

Otwórz wszystkie aktualności