Dzień tygodnia: sobota, 10 czerwiec 2023 |

Aktualności

Ważny komunikat: Z dniem 1 lipca 2023 r. odwołuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

W związku z trwającymi pracami legislacyjnymi nad rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego stanowiącego, że z dniem 1 lipca 2023 r. odwołuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 informujemy, że po wejściu w życie ww. rozporządzenia tj. od 1 lipca […]

ZAPROSZENIE na XXVII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” – 1.06.2023

ZAPROSZENIEna XXVII Walne Zebranie CzłonkówStowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego”Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” działając napodstawie § 16 ust. 5 pkt 4 Statutu Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie CzłonkówStowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego”, które odbędzie się w dniu1 czerwca 2023 r. (I termin 13.00, II termin godz. 13.30).Urząd Miejski w Mszczonowie, Plac Piłsudskiego […]

ANKIETA – Badanie potencjału i problemow obszaru LGD oraz potrzeb mieszkańców

Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 (LSR) wymaga szerokiego rozeznania potencjału i problemów gmin należących do obszaru LGD, dlatego przypominamy o prowadzonym badaniu potrzeb wśród mieszkańców. Jego wyniki pozwolą na przygotowanie efektywnej LSR i ubieganie się o środki finansowe UE na jej realizację na obszarze objętym działaniem LGD. Drodzy mieszkańcy, prosimy o poświęcenie kilku […]

Karta pomysłu dla propozycji projektów do realizacji w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027

Szanowni Państwo! W celu postępu prac nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 pragniemy zachęcić Państwa do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na obszarze LSR. Karta pomysłu powinna zostać wypełniona przez osobę / podmiot, który ma miejsce zamieszkania / siedzibę na obszarze objętym LSR. Gminy wchodzące w skład obszaru LSR: Żabia Wola, Radziejowice, Jaktorów, […]

Otwórz wszystkie aktualności