Dzień tygodnia: niedziela, 23 luty 2020 |

Aktualności

Uwaga – poprawny rachunek bankowy

Szanowni Państwo w  zawiadomieniu (wersja papierowa przekazana pocztą) o Posiedzeniu  Walnego Zebrania Członków planowanym na dzień  02 marca 2020 roku /poniedziałek/ na  godzinę 11.00 I termin, w informacji o numerze rachunku bankowego dedykowanego do wpłaty składek członkowskich  wkradł się błąd w numerze rachunku bankowego.   Rachunek bankowy Lokalnej Grupy Działania Ziemia Chełmońskiego: 60 9291 0001 0046 3078 2000 0020 Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej […]

Zaproszenie na XXII Walne Zebranie Członków – 02.03.2020r.

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Serdecznie zapraszam w imieniu Zarządu  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  „Ziemia Chełmońskiego” do wzięcia udziału w Walnym Zebraniu Członków, które zwołuję na  02 marca 2020 roku /poniedziałek/ na  godzinę 11.00 I termin.           Spotkanie odbędzie się  w Międzyborowie ul. Staszica 5 – w Filii Biblioteki Publicznej   / przy hali sportowej/. W przypadku […]

Uwaga beneficjenci – informacja monitorująca z biznesplanu, lub informacja po realizacji operacji.

Przypomnienie rok n+1 😉 ————————–——– Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / po realizacji operacji w ramach poddziałania 19.2 ————————–——– Zgodnie z zapisami umowy o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, Beneficjenci, którzy otrzymali drugą transzę pomocy, zobowiązani są do złożenia w Urzędzie Marszałkowskim […]

Razem DZIAŁAMY – Ziemię Chełmońskiego kolejnym MILIONEM ZMIENIAMY

Cieszy nas kolejny sukces, który daje możliwość już po raz DRUGI zwiększyć środki finansowe na wsparcie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Nasza „Ziemia Chełmońskiego” ZNOWU jest wyróżniona dodatkowym bonusem finansowym. Kolejne złotówki zasilą nasz obszar. Dotychczas nasze LGD było już wyróżnione wśród 9-ciu grup – na 29 mazowieckich lokalnych grupa działania, zwiększeniem budżetu o […]

Otwórz wszystkie aktualności