Dzień tygodnia: niedziela, 19 luty 2017 |

Aktualności

Posiedzenie Rady LGD 15.02.2017 r.

Na podstawie § 15 pkt. 8 Statutu Stowarzyszenia LGD „Ziemia  Chełmońskiego” oraz  § 9 pkt 3 Regulaminu Pracy Rady  LGD  uprzejmie zapraszam na Posiedzenie  Rady LGD, które odbędzie się w dniu 15 lutego 2017 r.(środa) godzina 15:45 w Gminnym Centrum Informacji w Mszczonowie, ul. Żyrardowska 4, 96-320 Mszczonów. Zawiadomienie Posiedzenia Rady

Ocena i wybór operacji dla naboru nr 1/2016 oraz nr 2/2016

Stowarzyszenie LGD „Ziemia Chełmońskiego”, zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378), poniżej publikuje dokumentację dotyczącą oceny i wyboru operacji. Protokół z Posiedzenia Rady Oceniającej Stowarzyszenia LGD „Ziemia Chełmońskiego”: Protokół_Posiedzenie_Rady_LGD_Nabór_1 i 2_2016 Nabór nr 1/2016 – Zakładanie […]

Wyniki wyboru i oceny wniosków dla naborów nr 1/2016 oraz nr 2/2016

Stowarzyszenie LGD „Ziemia Chełmońskiego” zaprasza do zapoznania się z wynikami wyboru i oceny wniosków przyjętych w naborze nr 1/2016 oraz nr 2/2016. zapraszamy do: zakładki  NABORY WNIOSKÓW:  OCENA I WYBÓR OPERACJI NABORU NR 1/2016 ORAZ NR 2/2016  

Nabory wniosków: nr 1/2016 oraz nr 2/2016

Informujemy, że w dniu 23 stycznia 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady  dotyczące  wyboru wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w następujących zakresach tematycznych: Nabór nr 1 /2016   – Zakładanie działalności […]

Posiedzenie Rady LGD – 23.01.2017 r.

Na podstawie § 15 pkt. 8 Statutu Stowarzyszenia LGD „Ziemia  Chełmońskiego” oraz  § 9 pkt 3 Regulaminu Pracy Rady  LGD  uprzejmie zapraszam na  Posiedzenie  Rady LGD, które odbędzie się w dniu 23 stycznia 2017 r.(poniedziałek), godzina 13.00 w Gminnym Centrum Informacji w Mszczonowie, ul. Żyrardowska 4, 96-320 Mszczonów. Zawiadomienie_Posiedzenie_Rady_23.01.17

Otwórz wszystkie aktualności